Opus sp. z o.o.
Dział Serwisu
ul. Toruńska 8
44-100, Gliwice
tel. (32) 42 01 255
e-mail: serwis@opus.pl